Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoletjeneste

Baunhøj Mølle er en del af skoletjenesten i Norddjurs Kommune

Ved besøg i møllen gives der tilbud til de klassetrin, der er omfattet af skoletjenesten i Norddjurs Kommune (1.- 8. klasse). Der planlægges med besøg af 3 timers varighed. En klasse deles i 2 hold, halvdelen af tiden undervises i mølleri og den anden halvdel af tiden i kunst.

Mølleri:
Baunhøj Mølle er en ny mølle fra 2005. Den gamle mølle brændte i 2002. Møllen er en kopi af den nedbrændte mølle. Møllen er funktionsdygtig og i sommerhalvåret kører møllevingerne hver søndag. Opgaven varetages af en række entusiastiske frivillige møllersvende.
I Mølleriet vil der være mulighed for at lære om:

Hj .sigte .009
Møllens konstruktion og historie:
- transmissionsteknik op- og nedgearing
- opmåling, matematik og geometri (se opgaveeksempel)
- byggematerialer
- kværn
- sigte
- møllevinger
- omsætning af vindenergi til trækkraft for kværnsten

Hj .kvaern .018

Fra korn til brød:
- hvordan kommer kornet op i møllen
- rensning af korn
- kværning af korn
- forskellige meltyper
- bondens betaling for at få malet korn.


Undervisningen vil ske dels med fortælling af opgaverne og dels - i det omfang det er muligt - ved praktiske opgaver. Eleverne tilrådes at have praktisk tøj på.

Hj .saek .011

Kunst:
Møllen har i løbet af året forskellige kunstudstillinger. Det drejer sig primært om malerier og ofte kombineret med udstilling af keramik. Udstillingsåret er fra ca. 1. marts til 1. december. Møllen er lukket i de 3 vintermåneder. Hver udstilling er af ca. 1 måneds varighed.


Kunstudstillinger:
Med udgangspunkt i de enkelte udstillinger fortælles der om kunstnerens ideer, materialer og teknikker.

Hj .Mand Laekker 300 DPI
Elevernes opgaver:
- eleverne aktiveres med tegneopgaver fra den aktuelle udstilling eller
- møllen inde- og udefra
- en lille tegnekonkurrence.

Møllen vil have de fornødne materialer til brug for elevernes arbejde.

Hj .Morten Straede .007

Braendt Moelledel2015

Kultegninger2015

Afslutning for hele klassen:
- evaluering af besøget
- forslag til forbedringer.

Henvendelse til Norddjurs Skoletjeneste: www.norddjurs-skoletjeneste.dk

eller til Baunhøj Mølle: baunhoej-moelle@mail.dk 

 

 

 

Mølleri og udstilling er åben:

23. april - 5. september 2021

Kl. 13.00-17.00 tirsdag-søndag samt helligdage.

Kom og oplev møllen i drift hver søndag i sommertiden...

Gratis adgang til mølleriet og til udstillingerne.